Седеф или Раковина

Твърдост: 3

Цвят: различни видове

Находища – в почти всички водни басейни, навсякъде по света.

Описание: Раковината и наричаната в бижутерията Седеф представлява вътрешната обвивка на морските мекотели. Тя може да е тъмносиня, бяла, жълтеникава, има характерен перлен блясък.

По света има стотици видове раковини – от дългите и заострени и спираловидно извитите до обикновените черни и бели миди.

История:

Раковините и най-вече тези от вида на ципериите, са били използвани за украшения, амулети или религиозни атрибути още през 20 000 г.пр.н.е.

Народите по Средиземноморието, Близкия Изток и Тихоокеанските острови са използвали седефа като символ на Богинята. Раковината е имала значение при ритуали свързани с лечение, плодовитост, възраждане и късмет. Магическото им приложение продължава и до днес.

Келтите са свързвали раковините с богинята Бригит.

Седефът се асоциира с елементът Вода.

Раковината успокоява твърде напрегнатите хора. Помага при болести причинени от стрес.

Всички видове раковини установяват връзка с Богинята и водните божества. Използва при работа върху емоционални ситуации – минали и настоящи.

Привлича пари и богатство.

Помага в тежки, кризисни периоди, както и в ситуации породени от тежка карма.

Седефът е известен още с това, че:

  • Успокоява, намалява стреса и тревогата, вдъх­ва увереност, че всичко ще бъде наред.
  • Помага ни да видим положителната действи­телност, лекува търканията в живота ни, помага ни да се научим да бъдем в потока на живота.
  • Възпитава чувство за безопасност и сигурност, дава емоционален подслон.
  • Балансира физическата енергия, усилва лимфната и имунната система, свързва ни с грижов­ната Майка Богиня.